Smo turistična kmetija Kren in se nahajamo v vinogradniško in sadjarsko usmerjeni obsredozemski pokrajini na zahodu Slovenije – v goriških Brdih. Natančneje v majhni vasici Plešivo, kjer je prav turizem osrednja gospodarska panoga in kjer lahko prav vsak obiskovalec dobi ponudbo hrane in domačih vin, katerih si zaželi. Kmetija Kren se je najprej ukvarjala z vinogradništvo in vinarstvom, kjer sta oče Armando in sin Darjo skupaj ustvarjala vina. Nato se je kmetija usmerila še na sobodajalstvo in naposled tudi na gostinstvo, ko smo leta 2006 odprli turistično kmetijo Kren. Darju pri vodenju pomagajo še žena Meri, hči Tjaša in sin Matija.